Tanie rejsy rodzinne, stażowe, szkoleniowe | baltic-anchor.pl

 

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW

Artykuł ukazał się w miesięczniku Żagle w październiku 2019 roku

Autor: Kapitan Adam Jakubczak 

 

Od lat, wiele mitów pojawiło się o szkoleniach STCW. Warto w kilku słowach wszystko wyjaśnić i uprościć.

Przede wszystkim, STCW  (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping) to międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht. Jej treść zawiera wytyczne dotyczące dziesiątków szkoleń i uprawnień marynarzy. Szkolenia podstawowe (Zintegrowany Kurs bezpieczeństwa), często dla uproszczenia nazywane szkoleniami STCW, to 4 absolutnie podstawowe szkolenie, wymagane dla każdego marynarza oraz żeglarza pływającego komercyjne.

Ze względu na datę jej przyjęcia 1978 rok, oraz najistotniejsze zmiany wprowadzone 1995 roku, obecnie obowiązującą konwencję STCW określa się jako STCW 78/95.

Podstawowe 4 szkolenia niezbędne do uzyskanie „Świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa” (Basic Safty Training Certificate) to;

Indywidualne Techniki ratunkowe, Ochrona przeciwpożarowa, Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna.

Nadal dla żeglarzy i sterników morskich pływających rekreacyjnie podstawowe szkolenia STCW są tylko zalecane. Jednak od wszystkich żeglarzy morskich pracujących komercyjnie, aktualne świadectwo jest wymagane. Świadectwo przestaje być aktualne po 5 latach.

Od 7 marca 2018 roku, podstawowe szkolenia STCW są absolutnie

Aktualnie obowiązująca ustawa w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych to ; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000490/O/D20180490.pdf?fbclid=IwAR3Rmbg0Nk-Gp55nWFOYk6C_QpzMywdLcXj6otqNZz0NnfgdauLQSpRNG5U

Zintegrowane Kusy Bezpieczeństwa STCW,

są prowadzone w kilkunastu szkołach nad polskim wybrzeżem. Najwięcej ośrodków szkoleniowych jest w Szczecinie i Gdyni.

Trudno wyrokować które ze szkoleń są lepsze, jednak my odnowienia naszych uprawnień zaplanowaliśmy w szkole May Day. Odbyliśmy je w maju 2019 i jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z kadry dydaktycznej jak i wyposażenia ośrodka.

Najbardziej popularna forma kursu trwa tydzień (5 dni, codziennie od 8 do około 17). Podczas szkolenie, każdy uczestnik odbędzie praktyczne szkolenie na basenie, na poligonie ogniowym oraz z ratownikami medycznymi na fantomach medycznych.  Dla osób pracujących (nie mogących sobie pozwolić na tygodniowy kurs) odbywają się też kursy weekendowe.

Jeśli chodzi o zasadność przejścia szkoleń,

aż trudno przekazać wszystkie zalety szkoleń STCW, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Wystarczy jednak  powiedzieć, że w bezpiecznych kontrolowanych warunkach wszyscy nauczą się wiedzy i najważniejsze umiejętności, pozwalających na ratowanie życia naszego i załóg na morzu. Kilkudniowe wykłady są podsumowywane praktycznymi działaniami w obecności wykwalifikowanych ratowników.

Wśród wiedzy i wielu umiejętności jakie każdy pozna i przećwiczy podczas szkoleń są;

  • praktyczne posługiwanie się tratwą ratunkową
  • praktyczne posługiwanie się kamizelkami ratunkowymi
  • praktyczne posługiwanie się gaśnicami
  • udzielanie pierwszej pomocy medycznej
  • odpowiedzialność prawna za jacht i załogę
  • oraz wiele innych

Jedną z  najważniejszych zaleta tych szkoleń,

jest to że ich  aktualność wygasa po 5 latach. Bo to prawda, że nie wykorzystywana wiedza i umiejętności ulegają zapomnieniu. A ratowanie życia i zdrowia na morzu, to wiedza której nigdy nie można zapomnieć. Przecież  nie da się przewidzieć, kiedy będziemy zmuszeni wykorzystać wiedzę pozwalającą na ratowanie życia.

 

 

Pozostaje tylko żałować, że konieczność odnowienia uprawnień dotyczy tylko szkoleń STCW, a nie wszystkich uprawnień żeglarskich.