Tanie rejsy rodzinne, stażowe, szkoleniowe | baltic-anchor.pl

Radiooperator - szkolenie i egzaminy

Witam,
żeby poruszać się po wodach morskich, zawsze ktoś na pokładzie musi posiadać uprawnienia radiooperatora. Minimum radiooperatora krótkiego zasięgu.  Szkolenie można ukończyć w wybranych szkołach. Egzamin na uprawnienie można zdać w oddziale UKE lub na potwierdzenie posiadanej wiedzy w federacjach żeglarskich RYA lub ISSA.

 Listę terminów i miejsc egzaminacyjnych UKE znajdziecie poniżej.

Na szkolenie i egzamin na Radiooperatora ISSA zapraszam na pokład naszego jachtu. 

Dodatkowo poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje pozwalające na przystąpienie do egzaminu na Radiooperatora Bliskiego Zasięgu SRC w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej organizowanego Przez Państwowy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Egzaminy są organizowane systematycznie w większości miast wojewódzkich. Czasami sesje egzaminacyjne są nawet kilka razy w miesiącu https://archiwum.uke.gov.pl/files/?id_plik=29933

Uzyskany dokument jest międzynarodowym potwierdzeniem kwalifikacji uzyskanym zgodnie z wymaganiami Uchwały 343 Regulaminu Radiokomunikacyjnego stanowiącego dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, do wykonywania obowiązków radiowych na statku nie podlegającym Konwencji SOLAS, wyposażonym w urządzenia GMDSS.

Do przystąpienia do egzaminu nie jest konieczne przejście kursu i szkolenia z zakresu wymaganej wiedzy.

To poczucie odpowiedzialności i gwarancji bezpieczeństwa, zdrowia i życia załóg dyktuje wszystkim sternikom przejścia szkoleń i zdobywania jak największego  doświadczenia w posługiwaniu się radiem na morzu.

Podkreślam stanowczo, że wszystkie dodatkowe informacje i doświadczenia możliwe do zdobycia podczas szkoleń, kursów i wykładów mogą Państwa dodatkowo przygotować do praktycznego posługiwania się radiem na morzu.

Najbardziej efektywne jest doświadczenie zdobyte podczas praktycznego wykorzystania radia na morzu. Zachęcam też do nabycia dostępnych podręczników dla Radiooperatorów, podręczników słownictwa morskiego. Zachęcam też do nauki posługiwania radiem podczas wszystkich odbywanych rejsów.

Do pobrania;

  1. Harmonogram sesji egzaminacyjnych 2018
  2. Wniosek o wydanie świadectwa SRC (wniosek o przystąpienie do egzaminu)
  3. Materiał do zakresu świadectwa SRC (Radiooperator Bliskiego zasięgu);

Do wniosku o wydanie świadectwa należy dołączyć: 

  • a) Dwa aktualne, jednakowe, legitymacyjne (podpisane) zdjęcia o wymiarach (35 x 45)mm
  • b) Dowód lub kserokopię dowodu wniesionej opłaty za egzamin i świadectwo

Sekretarzem Komisji Egzaminacyjnej U.K.E. jest Pani Ewa Filc.

Kontakt:

tel.: 58 624 77 16

W razie pytań służę pomocą!!
Pozdrawiam serdecznie
Kpt. Adam