Ludzi morza zawsze warto poznawać, są silni a ich mądrość to czyste życie !

You are here: